Supy:n vuosikokous 16.3.2021 klo 17.00 etäyhteydellä (Zoom)

Lämpimästi tervetuloa Supy:n vuosikokoukseen 16.3.2021 klo 17.00 alkaen etäyhteydellä (Zoom). 

Osallistujien jäsenyys (vuoden 2021 jäsenmaksu maksettuna) tarkistetaan ennen kokoukseen päästämistä, joten tulethan linjoille ajoissa. Linjat avataan klo 16.30 alkaen. Jäsenille on lähetetty sähköpostitse linkki kokoukseen. Jos et ole saanut omaasi, voit olla yhteydessä supy.ry(at)gmail.com.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. valitaan muut hallituksen jäsenet
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 12. kokouksen päättäminen
Close Menu