Tervetuloa mukaan SUPY:n jäsenille tarkoitettuihin tiimitapaamisiin, joissa jaetaan tietoa, taitoa ja kokemusta yhdessä urheilupsykologian ja psyykkisen valmennuksen ammattilaisten kanssa. Jokainen tiimi kokoontuu yhden kerran kevään/syksyn aikana eikä osallistuminen vaadi ennakkoilmoittautumista. Voit siis vain tulla mukaan tapaamiseen!

Tarkemman tapaamisaikataulun sekä kokouksien kestolinkin löydät jäsenkirjeestä. 

Tiimien vetäjien yhteystiedot löydät tästä:

Huippu-urheilu: Terhi Lehtoviita, terhi.lehtoviita(at)vrua.fi

Lapset ja nuoret: Laura Andelin, laura.andelin(at)onitsport.fi

Psyykkinen hyvinvointi: Emma Hietarinta, emma.hietarinta(at)concess.fi

Tutkimus: Niilo Konttinen, niilo.konttinen(at)kihu.fi

Valmentajat ja valmentajakoulutus sekä työnohjaus: Anna Ahto, annamariaahto(at)gmail.com

Huippu-urheilu -tiimi:

Huippu-urheilutiimin toiminnan tavoitteena on jakaa matalalla kynnyksellä kokemuksia huippu-urheilun psyykkisestä valmennuksesta. Tapaamissa vierailee huippu-urheilun ytimessä työskenteleviä valmentajia, valmennuksen kehittäjiä sekä psyykkisen valmennuksen asiantuntijoita. Tiimi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sitä luotsaa Terhi Lehtoviita. Tiimiin ovat tervetulleita kaikki supyn jäsenet oman kiinnostuksen mukaan, etukäteen ei tarvitse ilmoittautua. Tapaamisissa toivotaan aktiivista osallistumista keskusteluun sekä läsnäoloa koko tapaamisen keston ajan (max.90min).

Lapset ja nuoret -tiimi:

Lapset & nuoret (LANU) – tiimi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, 90 minuutin etätapaamisten muodossa. Tiimin tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista urheilevien lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin ja valmennuksen saralla, avata ovia verkostoitumiseen sekä jakaa vinkkejä ja toimivia käytänteitä kaikkien hyödynnettäväksi arjessa.

LANU-tiimissä käsiteltävät aihealueet kytkeytyvät lasten ja nuorten urheiluun ja valmentamiseen, psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä turvallisen ja positiivisen urheilukulttuurin luomiseen. Tiimitapaamiset alkavat teemaan liittyvällä alustuksella, jonka esittää tiimitapaamiseen osallistuja, vetäjä tai vierailija. Kaikki halukkaat voivat nostaa esiin kysymyksiä ja teemoja, joihin toivoisivat vahvistusta ja vinkkejä. 

Viime vuosien aikana LANU-tiimissä on käsitelty yhteisesti mm. “Nuori mieli urheilussa” ja “Et ole yksin”- hankkeita, jaettu kokemuksia ja työkaluja “kisamatkojen parhaista paloista”, tutustuttu urheilusektorin digitaalisiin valmennustyökaluihin sekä kirjoitettu blogitekstejä. Ota mukaasi rento ja innostunut mieli lasten ja nuorten urheilun kehittämistyön äärellä, lämpimästi tervetuloa mukaan!

LANU-tiimiä vetää SUPY:n varapuheenjohtaja, psykoterapeutti (Valvira), trauma- ja kriisityön asiantuntija, psyykkinen valmentaja Laura Andelin.

Psyykkinen hyvinvointi -tiimi:

Mikä on kyseisen tiimin työskentelyn tavoite, mihin tarpeeseen se vastaa?
Tiimin työskentelyn yhtenä tavoitteena on tukea psyykkisten valmentajien ja urheilupsykologien verkostoitumista, jakaa ajatuksia ja kokemuksia sekä näin osaltaan tukea osallistujien ammatillista kehittymistä. Tiimin avulla voidaan kaikki oppia jotain uutta, jota voimme viedä mukanamme omaan työhömme. Verkostoitumisen kautta löytyy usein uusia näkökulmia omaan työskentelyyn, kehittymiseen ja ajatteluun. Parhaimmassa tapauksessa se tarjoaa uusia konkreettisia keinoja ja välineitä kehittyä ammatillisesti entistä monipuolisemmaksi oman alan osaajaksi.
 
Minkälaisia aiheita esimerkiksi on käsitelty?

Vuoden 2022 aikana tiimissä on pohdittu mm. psyykkisen valmennuksen, urheilupsykologian ja kliinisen urheilupsykologian rajanvetoa. Keskusteltiin tiimin kanssa siitä, kuinka moninaisissa rooleissa psykologi urheilijoiden kanssa toimii.

Kesällä keskusteltiin ADHD:sta ja urheilusta.

Tiimin aiheet pyritään valitsemaan niin, että ne heijastelevat tiimin jäsenten toiveita ja vastaavat keskusteluissa esille tulleisiin kysymyksiin.  

 
Minkälaista tiimin työskentely on, erityisiä jo muodostuneita toimintatapoja?
 
Tiimin työskentely on melko vapaamuotoista. Kahdella viimeisellä kerralla olemme kuunnelleet alustuksen johonkin mielenkiintoiseen teemaan / aiheeseen liittyen.  Alustuksen on pitänyt joko yksi tiimin jäsenistä tai paikalle kutsuttu asiantuntija. Tämän alustuksen pohjalta on sen jälkeen käyty keskustelua ryhmässä.
 
Kuinka usein tiimi kokoontuu?
Tiimi kokoontuu kahdesti vuodessa. 
 
Mitä tiimiin osallistuvalta odotetaan, jos odotetaan?
Keskusteluun osallistuminen on toki toivottavaa, mutta paikalle voi tulla myös vain kuuntelemaan. 
 
Tiimin vetäjänä toimii laillistettu psykologi ja sertifioitu urheilupsykologi Emma Hietarinta. Aloitin tiimin vetämisen vuoden 2022 alussa. Olen aloittanut psykologin urani psykiatrian puolella, josta olen vähitellen siirtynyt ennaltaehkäisevään työhön ja suorituskyvyn tukemiseen. Tällä hetkellä teen ihan perinteistä psykologin vastaanottotyötä, työskentelen työterveyshuollossa sekä toimin urheilupsykologina erilaisissa tehtävissä. 
 

Tutkimus -tiimi:

Tiimin työskentelyn tavoitteena on tuoda esille niin kansallista kuin kansainvälistä urheilu- ja
liikuntapsykologista tutkimustoimintaa, ja tarjota kohtaamispaikka ja keskustelufoorumi kaikille
tutkimuksesta kiinnostuneille. Pyrkimyksenä on siten osaltaan madaltaa kynnystä hyödyntää
tieteenalalla julkaistavia tutkimusraportteja oman ammatillisen osaamisen kehittämisessä, sekä
rohkaista mahdollisesti jopa oman tutkimustoiminnan käynnistämiseen.

Tiimin kokoontumisia on tarkoitus järjestää kaksi kertaa vuodessa. Kokoontumisissa esitellään
ensinnäkin tieteenalan piirissä käynnistyviä tai käynnistyneitä tutkimushankkeita. Ajatuksena on,
että hankkeita esitellään sekä niihin sisältyvien tutkimusasetelmien pohjalta että myös tutkijan
henkilökohtaisten käytännön toteutukseen liittyvien kokemusten kautta. Toisena
työskentelymuotona on erilaisten urheilu- ja liikuntapsykologiaan liittyvien tutkimusraporttien
esittely. Kyseessä voi olla esittelijän oma tutkimus (esim. opinnäyte), mutta yhtä hyvin esittelijä voi
referoida tiedejulkaisussa raportoitua mielenkiinnon herättänyttä tutkimusraporttia. Kolmanneksi
kokoontumisissa pyritään myös jakamaan käytännön tietoa liittyen tutkimuksen tekemiseen.

Vuoden 2022 kokoontumisissa ovat vierailleet puhujina Leena Ehrling ja Hannaleena Ronkainen.
Ehrlingin aiheena oli ”Lasten kuvauksia liikunta- ja urheiluharrastukseen kiinnittymisestä ja
luopumisesta”, kun taas Ronkaisen esityksen otsikkona oli ”Urheiluun sovellettu hyväksymis- ja
omistautumisterapeuttinen interventio huippu-urheilijoille”.

Tapahtumiin osallistuvilta ei edellytetä tutkijakoulutusta tai aikaisempaa kokemusta käytännön
tutkimustoiminnasta. Kokoontumisissa ei rajoituta vain johonkin tiettyyn aihealueeseen, vaan
pyrkimyksenä on käsitellä erilaisia aiheita laidasta laitaan.

Tutkimustiimin vetäjänä toimii
Urheilupsykologi Niilo Konttinen (KIHU – Huippu-Urheilun Instituutti, Jyväskylä). Hänelle voi
myös esittää toiveita tiimitapaamisten sisällöistä sekä ilmoittaa halukkuudestaan pitää esitys
tapaamisen yhteydessä.

Valmentajat ja valmentajakoulutus sekä työnohjaus -tiimi:

Ryhmässä käsitellään moniulotteisesti valmentajan työn, osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemista ja kehittämistä. Ryhmässä keskitytään asiantuntijoiden osaamisen vahvistamiseen, ammattimaisuuden ja aseman vankistamisen kehittämiseen monipuolisesti urheiluareenalla. Voit ehdottaa omia tapauskertomuksia tai mielenkiintoisia alustajia tai tulla vain kuulolle ja verkostoitumaan. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Valmentajat ja valmentajakoulutus sekä työnohjaus -tiimiä vetää urheilupsykologi (sert.) Anna Ahto. Anna on koulutukseltaan psykologian ja kauppatieteiden maisteri. Hän työskentelee monipuolisesti  työyhteisöjen sekä urheiluseurojen kanssa tavoitteenaan tukea johtoa ja valmentajia kehittämään hyvinvointia ja suoritusta tukevaa toimintakulttuuria sekä valmentajien omaa työhyvinvointia.

Close Menu