SUPY:n ympäristövastuullisuussuunnitelma 2021-2022

Haluamme Suomen urheilupsykologisessa yhdistyksessä olla mukana luomassa ympäristövastuullista tulevaisuutta ja siksi olemme laatineet suunnitelman tämän edistämiseksi. Näkyvimmät vaikutukset, joita ympäristövastuullisuuden lisäämisestä seuraa, kytkeytyvät yhdistyksessä markkinointiin ja viestintään, sekä tapahtumien järjestämiseen. Haluamme tehdä toimenpiteitä vastuullisen ympäristön puolesta ja viestiä siitä ulospäin – tätä kautta tulee velvoite tehdä asioita kestävästi jatkuvammin, ei vain kertaluonteisesti.Varsinaisia päätoimenpiteitä on kaksi; päästöjen välttäminen sekä päästöjen vähentäminen. Aiomme viestiä tapahtumien yhteydessä näistä toimenpiteistä.

Tavoite 1: Tapahtumapaikka valitaan ja siitä huolehditaan ympäristöystävällisesti

Toimenpiteet:

 • Sitoudumme SUPY:n tapahtumia järjestettäessä valitsemaan tapahtumapaikkoja, joissa on järjestämisen ja yleisön kannalta olennainen infra valmiina. 
 • Valitsemme saavutettavan paikan, joka on hyvien ja helppojen kulkuyhteyksien päässä.
 • Tiedotamme jäsenistöä tapahtumapaikan kulkuyhteyksistä ja erityisesti julkisen liikenteen mahdollisuuksista. 
 • Järjestämme mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen tapahtumiin myös etäyhteydellä.
 • Huolehdimme tapahtumapaikan siisteydestä ja loppusiivouksesta. Vältämme turhia siirtymisiä ja suosimme hallituksen kokoontumista verkossa.

Tavoite 2: Suosimme ympäristöystävällisiä hankintoja ja viestintää

 • Teemme ympäristöystävällisiä hankintoja ja mietimme materiaalien uudelleenkäyttömahdollisuuksia. 
 • Teemme yhdistyksenä laadukkaita ja pitkäikäisiä hankintoja. 
 • Suosimme ympäristömerkittyjä sekä kestävästi ja eettisesti tuotettuja tuotteita.
 • Harkitsemme tarkkaan, tarvitaanko jäsenistölle/hallitukselle jaettavia painotuotteita.
 • Keskitämme tapahtumamarkkinoinnin sähköisiin kanaviin.
 • Tapahtumakutsut, ohjelman ja infomateriaalit jaamme sähköisesti.

Tavoite 3: Järjestämme tapahtumien tarjoilut ympäristöystävällisesti ja huolehdimme asianmukaisesta jätehuollosta

 • Suosimme tapahtumien tarjoiluissa sesonkituotteita ja kasvisruokaa. 
 • Minimoimme ruokahävikin. 
 • Järjestämme tapahtumien yhteydessä ruokahuoltoalueelle mahdollisuuden jätteiden lajitteluun ja varaamme paikalle riittävästi jäteastioita. 
 • Vältämme roskaantumista ja vähennämme jätteen määrää minimoimalla turhan materiaalin. 

Huolehdimme, että tapahtumapaikoissa on saatavilla puhdasta juomavettä ja mahdollisuus oman juomapullon täyttämiseen.

Close Menu