Psyykkinen valmennus

Psyykkisen valmennuksen tavoite on auttaa urheilijaa tai urheilujoukkuetta saamaan täysi hyöty harjoittelustaan ja tuomaan kilpailussa esiin koko osaamisensa ja kuntonsa sekä kääntämään tasaväkiset kilpailut voitoiksi samoin kuin voittamaan kehitystä jarruttavia esteitä.

Käytännössä työskentely tarkoittaa esimerkiksi kilpailujännityksen hallinnan harjoittelemista sellaiseksi, ettei jännitys vie liikaa energiaa urheilijan kilpailusuorituksesta, mutta urheilija on silti oikealla hetkellä valmis ja ”hereillä”. Psyykkinen valmentaja tai urheilupsykologi voi auttaa myös ahdistavan epäonnistumisen pelon työstämistä tahdoksi onnistua. Tai työskentelyn kohteena voi olla itse kilpailusuorituksen tai harjoitusten sujumisen parantaminen mm. harjoittamalla keskittymisen suuntaamista suorituksen kannalta oleellisiin asioihin.  Urheilupsykologin tai psyykkisen valmentajan kanssa voi työstää myös esim.  esim. loukkaantumisen jälkeiseen paluuseen liittyviä tunteita ja ajatuksia tai uran lopettamista.  Lisäksi voidaan etsiä palautumista edistäviä keinoja esimerkiksi erilaisten rauhoittumiseen tähtäävien harjoitteiden kautta. Joukkueurheilussa työskentelyn tavoitteena voi olla joukkueen suoriutumisen saaminen mahdollisimman tehokkaaksi, ilman että siihen vaaditaan uusia resursseja. Se tarkoittaa mm. ryhmän tai joukkueen toimintamallien ja vuorovaikutuksen kehittämistä, jotta joukkue pystyy saamaan kaikki kykynsä palvelemaan yhteistä päämäärää.

Esiintyvissä ammateissa työskentelevien taiteilijoiden esiintymistilanne muistuttaa paljon urheilijan kilpailusuoritusta ja siksi psyykkinen valmennus sopii myös heille. Samoin monet urheilupsykologian menetelmät ovat hyvin sovellettavissa työelämään yhteisöjen ja yksilöiden toiminnan tehostamiseksi ja helpottamiseksi. Esimerkiksi menestyvän joukkueen rakentamisen menetelmät soveltuvat hyvin työyhteisöjen rakentamiseen, kun taas vaikka keskittymiseen, palautumiseen, tavoitteenasetteluun tai työelämään paluuseen liittyvät teemat sopivat hyvin yksittäisen työtekijän kanssa työskentelyyn. Monet psyykkiset valmentajat työskentelevätkin myös työelämän parissa.

Sertifioidulla urheilupsykologilla on Psykologin Maisterin koulutus sekä riittäväksi katsottu koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu osaaminen urheilupsykologian alalla. Sertifikaatin myöntämisestä päättää sertifikaattilautakunta, joka koostuu alalla työskentelevistä kokeneista urheilupsykologeista ja psyykkisistä valmentajista. Täältä voit lukea lisää alan asiantuntijoista.

Tervetuloa mukaan psyykkisen valmennuksen pariin!

Close Menu