SUPY pyrkii toiminnallaan edistämään urheilupsykologisen tiedon soveltamista käytäntöön. Toimimme keskeisenä foorumina urheilijoiden, valmentajien ja asiantuntijoiden
kentällä.

Miten SUPY toimii?

SUPY pyrkii toiminnallaan edistämään urheilupsykologisen tiedon soveltamista käytäntöön. Toimimme keskeisenä foorumina urheilijoiden, valmentajien ja asiantuntijoiden
kentällä.

SUPY toimii seuraavin tavoittein:

 • Vahvistamme urheilupsykologista tietämystä
 • Lisäämme kiinnostusta psyykkisen valmennuksen mahdollisuuksiin
 • Toimimme osaajien verkostona

SUPY:n toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

 • Urheilija- ja valmentajalähtöisyys
 • Asiantuntijuus
 • Luotettavuus
 • Vuorovaikutteisuus

SUPY toimii kentällä:

 • Toteutamme seminaareja
 • Järjestämme paikallisia jäseniltoja
 • Tiedotamme jäsenistöä sähköisesti ajankohtaisista asioista
 • Julkaisemme artikkeleita Valmentaja-lehdessä
 • Ylläpidämme asiantuntijarekisteriä
 • Olemme Euroopan Urheilupsykologisen yhdistyksen (European Federation of Sport Psychology) jäsen

Toimimme yhteistyössä seuraavien järjestöjen ja organisaatioiden kanssa:

 • Suomen Valmentajat ry
 • Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskus
 • Olympiakomitea
 • Jyväskylän yliopisto
 • Suomen Liikunta ja Urheilu lajiliittoineen
 • Suomen Psykologiliiton psyykkisen valmennuksen toimikunta
 • Liikuntatieteellinen seura
Close Menu