Jäsenartikkelimaistiainen: Monipuoliset mielen taidot ovat vahvuuksia urheilussa ja elämässä

Laura Andelin, psykoterapeutti, SUPY ry:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Katri Lilja, MIELI ry:n asiantuntija ja nuori mieli urheilussa – hankkeen kouluttaja

Mielen hyvinvointitaitoja voi opettaa ja oppia, aivan kuten muitakin taitoja. Lapset ja nuoret hyötyvät oppimistaan mielen taidoista läpi elämänkaaren.

Kuva: Adria Crehuet, Unsplash

Mielenterveys on keskeinen osa yksilön ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lasten ja nuorten mielenterveyden Urheiluharrastuksessa vietetään paljon aikaa, joten harrastusympäristön aikuisilla on merkittävä rooli myös mielen taitojen vahvistajina.

Häiriöiden hoitamisesta kohti terveyden edistämistä

Mielenterveyden häiriöiden kustannukset olivat Suomessa 11 miljardia euroa vuonna 2021 (OECD). Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä lastensuojelun kuormittumisen vuoksi on tärkeää edistää terveyttä ja vahvistaa monipuolisia mielen taitoja arjessa terveyden edistämisen keinoin. Mielenterveysstrategian keskeisinä suosituksina (STM 2022) nostetaan esiin mielenterveyden hyödyntäminen pääomana. Lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa, kun lapsen toimintaympäristöt ovat tietoisia ja kyvykkäitä edistämään aktiivisesti mielenterveyttä. Lasten ja nuorten monipuoliset mielen taidot toimivat suojaavana tekijänä ja voimavarana heidän kehittyessään. Mielen taidot vaikuttavat hyvinvointiin ja suorituskykyyn urheilussa ja elämässä.

Lapsen ajankäyttö rakentuu usein arjessa muutamien perustoimintojen äärelle. Koulu tavoittaa suurimman osan lapsista, perheen kanssa vietetty aika sekä muu vapaa-aika ovat luonnollinen osa arkea, harrastustoiminta (suurimpana urheilu) tavoittaa lapsia viikoittain. Harrastusympäristöt ovat merkityksellisiä toimintaympäristöjä lapsille ja nuorille ja usein niissä vietetään paljon aikaa.

Toimintaa ohjaavat aikuiset (esim. opettajat ja valmentajat) toimivat roolissa, jossa heillä on paljon vaikutusvaltaa ohjattaviin. Vahvistamalla harrastusympäristöjen toimintatapoja voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin.

Urheilusektori mielen taitojen vahvistajana

Urheilusektori tavoittaa vuosittain yli 70% 7-17-vuotiaista lapsista ja nuorista. Urheilusektorin merkitys yhteiskunnallisena toimijana ja mielen taitojen vahvistajana on suuri. Lapsi oppii parhaiten luonnollisissa toimintaympäristöissä luotettavien aikuisten kanssa. Mielen taitojen vahvistaminen tulisikin olla luonnollinen osa tulevaisuuden urheilukulttuuria ja yhteiskunnallisesti vastuullista toimintaa. Vahvistamalla lapsen mielen taitoja kaksisuuntaisesti sekä yksilöön että toimintaympäristöön vaikuttamalla, voimme saada aikaan erinomaisia tuloksia. Psykologian sekä urheilupsykologian tutkimukset muistuttavat meitä toimintaympäristön kehittämisen merkityksestä suhteessa oppimiseen: riittävän turvallinen sekä kehittävää ponnistelua vaativa ympäristö tuottaa oppimista sekä vahvistaa mm. resilienssiä. Kun valmentaja ja muut urheilun toimijat osaavat tukea mielen hyvinvointia arjen valmennustilanteissa, lapset ja nuoret saavat vahvat eväät sekä urheilun että elämän muille osa-alueille. Vahvat ja monipuoliset mielen taidot ovat kukoistuksen edellytyksiä.

Psyykkinen valmennus nähdään nykyään tärkeänä osana toimintaa

Urheilevien lasten ja nuorten psyykkinen valmennus on saanut enemmän huomiota viimeisten vuosien aikana myös Suomessa. Suomen urheilupsykologinen yhdistys (SUPY ry) on käynnistänyt vuonna 2021 urheilupsykologian sekä psyykkisen valmennuksen ammattilaisille suunnatut verkostotapaamiset lasten ja nuorten urheilun osalta. Aihe on saanut näkyvyyttä myös mm. Suomen Valmentajien sekä MIELI ry:n sisällöissä ja koulutustoiminnassa. Kun näkyvyys ja keskustelu lisääntyy, voimme myös ymmärtää enemmän. Ymmärryksen lisääntyessä pääsemme tuottamaan yhteistyössä valtakunnallisesti laadukkaita, kestäviä ja toimivia ratkaisuja, joiden avulla ponnistamme parempaan tulevaisuuteen vahvojen mielen taitojen kanssa!

Kuinka vahvistan mielen taitoja käytännössä – ota vinkit käyttöön arjessa

  1. Luokaa joukkueellenne omat rajat ja rutiinit – yhteiset toimintamallit vahvistavat psykologista turvallisuuden tunnetta, joka on oppimisen perusta.

  2. Opeta taitoja pala kerrallaan – anna konkreettinen kannustava ja korjaava palaute heti, näin vahvistat urheilijan itseluottamusta.

  3. Anna palautetta myös asenteesta ja yrittämisestä – tämä vahvistaa kasvun asennetta sekä epäonnistumisen taitoja. ”Mahtavaa yrittämistä. Hyvä, että oivalsit viedä nopeasti kädet eteen, kun kaaduit.”

  4. Anna selkeää palautetta myös vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen liittyvistä asioista – näin vahvistat yhteenkuuluvuuden tunnetta. ”Olenpa iloinen tänään siitä, että saan valmentaa juuri teitä. Onpa hienoa huomata, kuinka hyvin toimitte joukkueena yhdessä vaihtelevissa tilanteissa.”

  5. Ole rohkeasti monipuolinen oma itsesi ja opeta oman esimerkkisi kautta, että elämä on merkityksellistä juuri nyt, juuri sellaisena kuin se on – näin vahvistat hyväksynnän ja itsemyötätunnon kehittymistä.

Lue lisää:

SUPY ry (Suomen urheilupsykologinen yhdistys) www.supy.org
MIELI ry
Nuori mieli urheilussa -sisällöt mieli.fi/nuorimieliurheilussa

Close Menu