Yhdistyksen vuosikokous (18.4.2018)(Finnish language only)

Tervetuloa Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään Helsingissä keskiviikkona 18.4.2018 klo 16.00 alkaen. Tarkempi sijainti: Valimo Center, Valimotie 13 A, kokoustila: Tehdas

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi toimintavuodeksi, jos hänen kaksivuotinen toimikautensa on päättymässä
9. valitaan muut hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
10.valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokouksissa on yksi ääni jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on kokoukseen mennessä maksanut jäsenmaksunsa, sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Close Menu