Liikuntapsykologian perusopinnot avoimessa yliopistossa

Liikuntapsykologian perusopinnot avoimessa yliopistossa

Kiinnostavatko liikuntapsykologiset ilmiöt sinua? Entä tunnetko ryhmätoiminnan kehittämismenetelmiä urheilussa? Haluaisitko oppia soveltamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa? Miten liikuntapsykologian asiantuntijuus rakentuu?

Opinnoissa tutustut urheilupsykologian ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen keskeisiin teorioihin, mekanismeihin ja tekniikoihin. Opintokokonaisuuden opintojaksoja ovat mm. Liikuntapsykologian perusteet, Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa, Ryhmäilmiöt urheiluvalmennuksessa, Ryhmädynaamiset ilmiöt, Urheiluvalmennuksen psykologia sekä Fyysisen aktiivisuuden ja liikuntamotivaation edistäminen. Opinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Liikuntapsykologian perusopinnot järjestetään nyt ensimmäistä kertaa avoimessa yliopistossa. Voit suorittaa koko perusopintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja. Suurin osa opintojaksoista toteutetaan etä- ja verkko-opintoina. Lähiopetusta sisältävät jaksot toteutetaan sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Opinnot järjestetään myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan. Liikuntapsykologian osaamisesta on hyötyä esimerkiksi valmennustyössä, opetustehtävissä ja urheiluseuroissa toimiville. Yliopiston tutkinto-opiskelijoille opintokokonaisuus on mahdollista ottaa mukaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Opinnot voivat soveltua myös osaksi urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaattiin sekä urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaattiin liittyviin opintoihin.

Lisätietoja:

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto:

  • avoin.jyu.fi/oppiaineet/liikuntapsykologia
  • avoneuvo@avoin.jyu.fi